Hekimler Birliği Vakfı -:- XI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yarın başlıyor

Hekimler Birliği Vakfı

02-08-2015


 
XI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yarın başlıyor


Ankara Tabip Odası'nın düzenlediği XI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yarın başlıyor.
Kurultay programı şöyle:


PROGRAM


25 KASIM 2005 CUMA
13:30- 14:00 Kayıt
14:00 - 16:00 Uzmanlık Dernekleri ve İnsan Gücü Planlaması
Yönlendiriciler
Dr. Songül Yalçın - Hacettepe Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dr. Ali Kutsal - TTB UDKK Yürütme Kurulu Üyesi
Sunu
Dr. Altan Ayaz - TTB Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

14:00 - 16:00 Araştırma Görevlisi Bakışıyla Uzmanlık Eğitimi ve Geliştirilebilecek Yeni Kavramlar
Yönlendiriciler
Dr. Dilek Aslan - Hacettepe Üniversitesi TF Halk Sağlığı AD
Dr. Orhan Odabaşı - TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

16:30 - 18:30 Asistan Örgütlenmesinde Tabip Odaları ve
Uzmanlık Derneklerinin Yeri

Yönlendiriciler
Dr. Sinan Adıyaman - TTB UDKK Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Ceren Göker - Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu Üyesi
Dr. Güledal Boztaş - Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu Üyesi

18:30 - 20:00 Kokteyl

26 KASIM 2005 CUMARTESİ--------------------------------------------------------------------------------

08:00- 09:00 Kayıt
09:00- 10:00 Açılış ve Açılış Konuşmaları
10:00 - 10:30 Ara
10:30 11:00 ATUB İle İlgili Gelişmeler

Sunu
Dr. Umut Akyol - TTB UDKK Yürütme Kurulu Üyesi

11:00 - 12:30 Yeni Türk Ceza Kanunu ve Uzmanlık Derneklerine Düşen Görevler

Oturum Başkanları
Dr. Ferit Bernay - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Dr. Ayhan Şenol - Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar
Av. Ziynet Özçelik - TTB Merkez Konseyi Hukuk Danışmanı
Dr. Ali Rıza Tümer - Hacettepe Üniversitesi TF Adli Tıp AD
Dr. Dursun Atakul - Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu Üyesi
Dr. Şebnem K. Fincancı - TTB Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

12:30 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 15:30 Sağlıkta Dönüşüm Programının Hekimlik Ortamına
ve Uzmanlık Eğitimine Etkileri
Oturum Başkanları
Dr. Reyhan Eğilmez - Cumhuriyet Üniversitesi TF Dekanı
Dr. Haldun Yılmaz - İzmir EAH Göz Kliniği Asistanı
Konuşmacılar
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Dr. Erkan Kapaklı - Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Sekreteri
Dr. Nasır Nesanır - Celal Bayar Üniversitesi TF Halk Sağlığı AD
Dr. Aysun Erbahçeci - İstanbul Tabip Odası Asistan Komisyonu Üyesi
Dr. Ata Soyer - TTB Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

15:30 - 15:45 Ara

15:45 - 17:45 Eğitim Kurumları ve Sektörel İlişkiler:
Hizmet Satın Alma ve İlaç Sektörü
Oturum Başkanları
Dr. Tümer Çorapçıoğlu - Ankara Üniversitesi TF Dekanı
Dr. Mustafa Argan - Gazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Konuşmacılar
Dr. Bülent Sakman - Türk Radyoloji Derneği
Dr. Hakan Abacıoğlu - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Dr. Özkan Alataş - Türk Klinik Biyokimya Derneği
Dr. Volkan Kavas - Ankara Üniversitesi TF Deontoloji AD
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Dr. Murat Civaner - Ankara Üniversitesi TF Deontoloji AD
Dr. Muzaffer Eskiocak - Trakya Üniversitesi TF Halk Sağlığı AD

20:00 - 23:00 Gala Yemeği

27 KASIM 2005 PAZAR--------------------------------------------------------------------------------

09:00 - 10:00 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları
Dr. Zeki Gül - İzmir Tabip Odası Başkanı
Dr. Umut Karasu - Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri
10:00 - 10:15 Ara

10:15 - 12:30 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Uzmanlık Eğitiminde Mevcut Durum ve Öneriler
Oturum Başkanları
Dr. Sedef Tunaoğlu - Gazi Üniversitesi TF Dekanı
Dr. Meltem Sevgili - Hacettepe Üniversitesi TF Asistan Temsilcisi
Konuşmacılar
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Dr. Ali Özyurt - TTB UDKK Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Candan Çiçek - Ege Üniversitesi TF Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Dr. Tolga Binbay - İzmir Tabip Odası Asistan Komisyonu Üyesi
Dr. Raşit Tükel - TTB UDKK Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Haldun Gündoğdu - Ankara Atatürk EAH Genel Cerrahi Klinik Şefi

12:30 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 15:00 Uzmanlık Eğitiminde Yeterlik Kurulları

Oturum Başkanları
Dr. İskender Sayek - Hacettepe Üniversitesi TF Dekanı
Dr. Münir Kınay - TTB UDKK UYEK Başkanı
Konuşmacılar
Dr. Münir Kınay - TTB UDKK UYEK Başkanı
Dr. Güledal Boztaş - Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu Üyesi
Dr. Yıldıray Cete - TTB UDKK Yürütme Kurulu Üyesi
Dr.Tolga Dağlı - Marmara Üniversitesi TF Dekanı
Dr. Fitnat Dinçer - Türk FTR Yeterlilik Kurulu Akreditasyon-Eşyetkilendirme Başkanı
Dr. İskender Sayek - Hacettepe Üniversitesi TF Dekanı

15:15 - 15:30 Ara

15:30 - 16:30 Ulusal Bilim Politikaları ve Uzmanlık Dernekleri
Oturum Başkanları
Dr. Kadri Yamaç - Gazi Üniversitesi Rektörü
Dr. Genco Çetinkanat - Ankara Üniversitesi TF Asistan Temsilcisi
Konuşmacılar
H. Aykut Göker - Türkiye Teknoloji ve Geliştirme Vakfı Danışmanı
Dr. Haluk Özbay - Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı
Dr. Selçuk Palaoğlu - Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı

16:30 - 16:45 Ara

16:35 - 18:00 Çalıştay Sunumları ve Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması
Oturum Başkanları
Dr. Önder Okay - Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Nilüfer Kapaklı - İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

medimagazin.comYasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Hekimler Birliği Vakfına aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Hekimler Birliği Vakfı sitesi hekimleri ve diğer kullanıcıları sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu uyarıyı almış sayılırsınız.