Hekimler Birliği Vakfı -:- Uzman doktorlara gece nöbeti

Hekimler Birliği Vakfı

05-08-2015


 
Uzman doktorlara gece nöbeti


Pratisyen doktor ve diğer sağlık personeli gibi uzman doktorlar da bundan böyle acil servislerde nöbete kalacak.

Gece hastaneye gelen hasta, "taburcu olana kadar" kendisini tedavi eden uzman doktor tarafından takip edilecek.
Meslekte 25 yılını dolduran sağlık personeli, gerek duyulmadıkça gece nöbeti tutmayacak. TTB ise "branş nöbeti" uygulamasını durdurmak için yargıya gidiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Yataklı Tedavi Kurumlarında Nöbet Esasları ve Nöbet Türleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41. ve 52. maddeleri düzenlendi. Yönetmeliğe ilişkin olarak bir genelge yayınlayan Bakanlık, uygulamada bazı tereddütlerin oluşması üzerine 2. kez genelge yayınladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar imzasıyla yayınlanan genelgede, branş nöbeti konusuna yeni açılımlar getirildi. Ünüvar, başhekimlere, acil nöbet nöbetlerinin öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğumla çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında planlanması talimatını verdi. Ünüvar, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, kulak-burun-boğaz hastalıkları, göz hastalıkları ve üroloji branşlarında ise yine 4 ve daha fazla uzman hekim bulunması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekimliklerince yapılacak değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulması halinde branş nöbet hizmeti verilmesini istedi. Yönetmelik gereğince şu düzenlemelere gidildi:

- Branş nöbeti uzman başına ayda 5 nöbetten fazla olduğunda, İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimliğin değerlendirmesiyle 5 nöbetin üzerindeki nöbetler icapçı olarak tutulabilecek. Yani branş nöbeti olarak bir uzman hekimin ayda 7 nöbet tutması gerekiyorsa, bunun 5'ini hastanede branş nöbeti olarak, 2'sini ise icapçı olarak tutacak.

- Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimin uygun görmesi durumunda, yan dal uzmanlık branşları ana dal içinde değerlendirilerek nöbete dahil edilecek.

- Acil nöbetine giren uzman hekimler dışında kalan branşlardaki uzman hekimler (FTR, Cildiye, Biyokimya, Radyoloji gibi) idari nöbete dahil edilecek.

- Uzman hekim tarafından nöbet tuttuğu hastanede yatırılarak tedavi ve ameliyat edilen hastanın takibi taburcu oluncaya kadar aynı hekim tarafından yapılacak. Uzman doktor gerekli olursa hastasını kendi çalıştığı hastaneye nakledebilecek.

- Başka ilçe hastanelerinde görevli uzman hekimler ile ilçe hastanelerinden haftanın belirli günlerinde il merkezindeki hastanede görevlendirilen uzman hekimler il merkezindeki nöbet hizmetleri için oluşturulan havuza dahil edilmeyecek.

- Nöbet hizmetlerinin ücretlendirilebilen kısmı ücretlendirilecek, aylık 80 saati aşan durumlarda 80 saatin üstü için izin verilecek, ancak kesinlikle gündüz verilen sağlık hizmetleri aksatılmayacak.

- Meslekte 25 hizmet yılını doldurmuş personelin "hizmeti aksatmamak kaydıyla" nöbet hizmetlerine dahil edilmemeleri öngörülüyor. Ancak yeterli hizmeti sağlanamaması durumunda bu personeli de nöbet hizmetlerine dahil edilecek.

- Hastanelerde boş yatak olmadığı gerekçesi ile hastaların başka hastanelere sevk edilmelerinin önlenmesi amacıyla, her gün akşam başhemşirelik tarafından servislerdeki boş hasta yatakları tespit edilerek listesi acil nöbetçi hekimine verilecek ve tüm boş yataklar gerektiğinde kullanılmak üzere acilin emrine tahsis edilecek.

- Acil nöbeti için havuzun oluşturulduğu hastanede nöbet tutan uzman hekimler nöbetleri esnasında yaptıkları muayene, tedavi ve girişimler neticesinde aldıkları puanlara göre Sağlık Bakanlığı 2. ve 3. Basamak Ek Ödeme Yönergesi esasları çerçevesinde döner sermaye katkı payını nöbet tuttuğu hastane döner sermayesinden alacak. Ancak ücretlendirmenin yapılabilmesi için kendi kurumları dışındaki hastanede nöbet hizmeti verecek hekimler için il içi görevlendirme onayı alınması gerekiyor. Bu arada Doktorlara gece branş nöbeti tutturulmasını "hukuka aykırı" olarak değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasını durdurmak için yargıya gidiyor.


mynet.comYasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Hekimler Birliği Vakfına aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Hekimler Birliği Vakfı sitesi hekimleri ve diğer kullanıcıları sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu uyarıyı almış sayılırsınız.