Hekimler Birliği Vakfı -:- Mecburi hizmete devam

Hekimler Birliği Vakfı

31-07-2015


 
Mecburi hizmete devam


Anayasa Mahkemesi “pratisyen hekim, uzman tabip ve yandal uzmanlığını yapanların zorunlu hizmete tabi tutulmasına” ilişkin hükmünü, Anayasa’ya aykırı bulmadı ve iptal istemini reddetti. Sağlık Bakanlığı, mecburi hizmet kuralarının çekilmesi için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor

Anayasa Mahkemesi, TTB’nin açtığı “zorunlu hizmet yasasının iptali” davasında doktorlara “pratisyen hekim, uzman tabip ve yandal uzmanlığını yapanların zorunlu hizmete tabi tutulmasına” ilişkin hükmünü, Anayasa’ya aykırı bulmadı ve iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Danıştay 5. Dairesi’nin, 5371 sayılı yasa ile değiştirilen Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun sonuçlandırıldığını bildirdi.

Yasadaki tabip, uzman tabip ve yandal uzmanlık eğitimini tamamlayanlara “her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla” devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmesine ilişkin hükmün iptal isteminin oy çokluğuyla reddedildiğini bildiren Kılıç, yurtdışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan tıp, tıpta uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanların zorunlu hizmete tabi olmadığına ilişkin hükmün Anayasa’ya aykırı bulunarak, oy çokluğuyla iptal edildiğini kaydetti.

Her eğitim için uzmanlık olacak
Yasadaki, tabiplerin, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yandal, asistanlık sınavlarına katılabilecekleri ve uzmanlık eğitimine başlayabileceklerine ilişkin hükümden sonra gelen, “eksik kalan devlet hizmeti yükümlülüklerini uzman tabip veya yandal uzmanı olarak yapacakların devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler” şeklindeki hükmün de oy çokluğuyla iptal edildiğini kaydeden Kılıç, mazeret ve zorunluluk hallerinde, “Tabip iken eksik kalan yükümlülüğün uzman tabip olarak tamamlanacağı” hükmünün de Anayasa’ya aykırı bulunarak iptaline karar verildiğini belirtti.

Kılıç, iptal edilen son iki hükmün yürürlüğünün durdurulması isteminin reddedildiğini söyledi.

Haşim Kılıç, bir soru üzerine, bu durumda tabip, uzman tabip ve yandal uzmanlık eğitimini tamamlayanların her eğitimleri için ayrı ayrı devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getireceklerini kaydetti.

Kapsam genişledi
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla zorunlu hizmet kapsamı da genişledi. Başbakanlığın yayımladığı “Zorunlu hizmet genelgesi”nde yurt dışında kendi imkanlarıyla okuyan doktorların zorunlu hizmetten muaf tutulmasını “eşitlik ilkesine” aykırı bulan Anayasa Mahkemesi bu maddeyi de iptal ederek, yurt dışında tıp ya da uzmanlık eğitimi alanlara da mecburi hizmet şartı getirdi.

“Atama yapacak duruma geldik”
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anayasa Mahkemesi’nin mecburi hizmet konusunda verdiği kararı olumlu bulduklarını söyledi. Ünüvar, bu karardan sonra yeniden mecburi hizmet ataması yapabilecek duruma geldiklerini kaydetti.

Dava süreci nasıl gelişti?
Türk Tabipleri Birliği, 12 Eylül 2005 tarihli, doktorların devlet hizmeti yükümlülüğünü nasıl yerine getireceklerini düzenleyen Başbakanlık genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 5. Dairesi, söz konusu genelgenin yürütmesini durdururken, genelgenin dayanağı olan 5371 sayılı yasa ile değiştirilen Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığını ileri sürerek, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

5. Daire, başvuru kararında, toplum sağlığının korunması ve kamu yararı amacıyla belli bir meslek grubu olan pratisyen ve uzman tabiplere eşitlik ve ölçülülük ilkelerine uygun biçimde devlet hizmeti yükümlülüğü getirilebileceğine işaret etmişti ancak yasadaki dava konusu hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

“Hekimin diplomasına ambargo koyuluyor”
İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Gençay Gürsoy, Anayasa Mahkemesi’nin, doktorlara zorunlu hizmeti öngören yasanın iptali istemiyle ilgili itirazlarını reddettiğini belirterek, “Genç meslektaşlarımız bundan sonra hekimliği ‘mecburi’ bir şekilde yapacak. Biz bu formülün uygun bir formül olduğu inancında değiliz. Bu hizmet mecburi değil gönüllü yapılmalıydı. Eğer uygun önlemler alınsaydı hekimler seve seve yoksulluk bölgelerinde çalışmaya gidecekti” dedi. Gürsoy, “Yargıçlar, savcılar, öğretmenler gidiyor, hekimler neden gitmesin?” dendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu haksızlığın altını çizmek istiyorum; hekim gitmediği zaman diplomasına ambargo konuyor. İstifa edip herhangi bir şekilde başka bir yerde çalışma şansı yok. Yargıç gitmediği zaman istifa edip avukatlık yapabiliyor, öğretmen gitmediği zaman özel alanda çalışabiliyor. Biz doğuya hekim gönderme konusundaki heyecanı, isteği destekliyoruz. Ancak yolun bu olmadığı inancındayız. Çünkü zorla yapılan hekimlik, hekimsizlikten daha kötü bir şeydir.”

Yapılan değişiklikler
• 5371 sayılı Yasanın 1. maddesiyle Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu’na eklenen ek 3. maddenin 1. fıkrasındaki “her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile” ibaresine ilişkin iptal istemi reddedildi.
• Ek 5. maddesinin 1. fıkrasındaki “Eksik kalan Devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmanı olarak yapacakları Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler” şeklindeki ikinci cümle iptal edildi.
• Ek 6. maddesinin 1. fıkrasındaki, “veya tabip iken eksik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama” ibaresi iptal edildi.
• Ek 3. maddesinin son fıkrasında yer alan “...veya yurt dışında kendi nam ve hesabına -okuyarak Devletten öğrenci dövizi almadan” ibaresi iptal edildi.

Uzmanlığı hemen kazanan şanslı
TTB, mecburi hizmetin nasıl uygulanacağına ilişkin yaptığı açıklamada, mezun olur olmaz uzmanlık sınavını kazananların, sadece uzmanlık için öngörülen zorunlu hizmeti yapacağını bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Anayasa Mahkemesi’nin “mecburi hizmet” adıyla bilinen yasayı onaylamasıyla ilgili kararının sonuçları hakkında bilgi verdi. TTB’den yapılan açıklamada, tıp fakültesinden mezun olan hekimlerin, TUS’u hemen kazandıkları takdirde, pratisyen hekimlik dönemi için öngörülen zorunlu hizmeti ilave olarak yapmak zorunda kalmayacakları bildirildi. Buna göre, mezuniyet sonrası hemen uzmanlık sınavını kazananlar, sadece uzmanlık için öngörülen zorunlu hizmeti yapacak, pratisyen hekimlik dönemi için öngörülen hizmetten muaf olacak.

Mecburi hizmet uygulamasıyla birlikte, ister yurt dışında ister Türkiye’de, ister özel üniversitede ister kamu üniversitesinde eğitim görmüş olsun, Türkiye’de hekimlik yapacak herkes zorunlu hizmet yapacak. Danıştay tarafından genelgenin yürütmesinin durdurulduğu dönemde tıp fakültesinden mezun olanlar ile uzmanlık eğitimini tamamlayanlar da zorunlu hizmet yükümlülüğü kapsamında olacak.

Pratisyen hekimliğe ilişkin zorunlu hizmet süresinin yarısında uzmanlık eğitimine başlayanlar için de geriye kalan süre ortadan kalkacak. Pratisyenlik döneminin tamamını yaptıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayanlar ise uzmanlık eğitimi için belirlenen süreyi de yapacak.

Daha önce pratisyen hekim olarak ya da uzman olarak zorunlu hizmetini yapıp da bu yasa döneminde uzman olan ya da yan dal uzmanı olanlar yine bu yasa hükümlerine tabi olacaklar ve bu eğitimleri için ayrıca zorunlu hizmeti yapacaklar.

MedimagazinYasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Hekimler Birliği Vakfına aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Hekimler Birliği Vakfı sitesi hekimleri ve diğer kullanıcıları sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu uyarıyı almış sayılırsınız.